Proiecte Investitionale

HCL nr. 12 din 13.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a documentaţiei fază Proiect tehnic de execuţie aferentă obiectivului de investiţii ,, Modernizarea drumurilor publice în comuna Balaciu, cu satele componente, judetul Ialomiţa,, Vizualizare
RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI nr. 1022 din 07.05.2013 pentru documentatia ,,Plan urbanistic zonal–Realizare centrală fotovoltaică şi racord electric,, Vizualizare